Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1968 (België)

Date :
19-09-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680919-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Naar luid van artikel 7, lid 1, van de beslissing op 10 april 1964 genomen door het Nationaal paritair comité voor het bouwbedrijf, wordt als "geschoold werkman" enkel beschouwd de werknemer die het vak gedurende ten minste drie jaar met een normale vaardigheid en een normaal rendement heeft uitgeoefend.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.