Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1972 (België). RG 197

Date :
19-09-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720919-1
Numéro de rôle :
197

Résumé :

De geldboete wegens weigering zonder wettige reden een bloedmonster te laten nemen in een van de gevallen omschreven bij artikel 63 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, mag niet minder dan 200 frank bedragen, wanneer het misdrijf is gepleegd in de staat van herhaling waarvan sprake in artikel 36, lid 1, van deze wet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.