Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1975 (België)

Date :
19-09-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750919-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De feitenrechter, die vaststelt dat de laagstamfruitaanplantingen niet kunnen ondergebracht worden in de rubrieken, voorkomende in de door de provinciale pachtprijzencommissies bepaalde maximum-coefficienten voor de pachtprijzen betreffende landbouwgronden en weiden, kan daaruit afleiden dat de wet tot beperking van de pachtprijzen, vervat in artikel III van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landbouweigendommen, niet toepasselijk is op de pachtprijs van laagstamfruitaanplantingen (2).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.