Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1975 (België)

Date :
19-09-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750919-7
Numéro de rôle :

Résumé :

Hij die brieven heeft bekomen door zich schuldig te maken aan een misdrijf komt niet regelmatig in het bezit van brieven welke hij tot staving van zijn vordering voorlegt en kan ze dus niet voor het gerecht overleggen (1). ( Impliciete oplossing. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.