Hof van Cassatie: Arrest van 2 December 1969 (België)

Date :
02-12-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19691202-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Dat de belastbare materie dezelfde is en, op straffe van dubbele belasting, niet in de aanvullende personele belasting tegelijkertijd ten name van beide echtgenoten kan worden aangeslagen, wordt wettelijk beslist door het arrest, waarbij wordt vastgesteld dat de echtgenoten die gescheiden leven ten deze verschillende belastingplichtigen zijn, en dat het door de echtgenoot aan zijn echtgenote betaalde bedrag de annuïteit uitmaakt van een regelmatig gestorte alimentatierente, waarvan artikel 44, alinéa 1, 5°, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen de aftrekking veroorlooft. ( Art. 6, alinéa 6, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.