Hof van Cassatie: Arrest van 2 December 1969 (België)

Date :
02-12-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19691202-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Het hof van beroep, waarbij aanhangig is het beroep van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der belastingen, kan wettelijk door alle rechtsmiddelen en met name door feitelijke vermoedens, het verdicht karakter aannemen van de akten die aan de administratie zijn tegengeworpen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.