Hof van Cassatie: Arrest van 2 Maart 1970 (België)

Date :
02-03-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700302-3
Numéro de rôle :

Résumé :

De correctionele rechtbank rechtdoende in hoger beroep zal, om de door de politierechtbank uitgesproken straf te verzwaren, enkel dan met eenparige stemmen van haar leden moeten beslissen, wanneer artikel 149, vervat in artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, van kracht zal zijn.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.