Hof van Cassatie: Arrest van 2 September 1969 (België)

Date :
02-09-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19690902-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De regelmatigheid van de neerlegging ter griffie van het hof van beroep van de bijzondere volmacht, die door de belastingplichtige werd gegeven voor de neerlegging van het verzoekschrift tot cassatie en het exploot van betekening ervan, blijkt inzake directe belastingen, bij gebreke van vermelding van de neerlegging zonder handtekening of datum van de griffier op de volmacht volgende hieruit dat deze voorzien was van de stempel van de griffie, dat zij in de inventaris voorkomt onderaan het verzoekschrift waarvan de griffier de neerlegging bevestigt en behoort tot de stukken welke de griffier van het hof van beroep aan de griffie van het Hof van cassatie heeft gezonden. ( Wetb. van de inkomstenbelastingen, art. 289. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.