Hof van Cassatie: Arrest van 2 September 1969 (België)

Date :
02-09-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19690902-3
Numéro de rôle :

Résumé :

De bedrijfsbelasting treft de baten, onder welke naam ook, van elke winstgevende betrekking, dit wil zeggen van een geheel van verrichtingen die zich vaak genoeg voordoen en met elkaar verbonden zijn om een voortdurende en gewone bedrijvigheid op te leveren en die niet bestaan in het normaal beheer van een privaat vermogen. ( Wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoördineerd op 15 januari 1948, art. 25, alinéa 1; 3°. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.