Hof van Cassatie: Arrest van 2 September 1975 (België)

Date :
02-09-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750902-6
Numéro de rôle :

Résumé :

De raadkamer van een rechtbank van eerste aanleg is niet bevoegd om, overeenkomstig artikel 23 van de wet van 15 juni 1935, de zaak naar de dichtstbij gelegen correctionele rechtbank van een ander taalgebied te verwijzen, zelfs indien de verdachte daarom verzoekt (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.