Hof van Cassatie: Arrest van 2 September 1975 (België)

Date :
02-09-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750902-7
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet ontvankelijk, tot staving van een voorziening van de verdachte tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tot handhaving van de voorlopige hechtenis, is het middel waarbij de verdachte aanvoert dat zijn rechten van de verdediging zouden geschonden zijn, als de verdachte voor de kamer van inbeschuldigingstelling is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, en er zich heeft verdedigd zonder van een dergelijke schending te gewagen (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.