Hof van Cassatie: Arrest van 20 Augustus 1984 (België). RG 8985

Date :
20-08-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840820-3
Numéro de rôle :
8985

Résumé :

Krachtens art. 7 juncto artt. 2, 5 en 6, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, kan het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling slechts worden geweigerd indien de voorlopige hechtenis wegens ernstige en uitzonderlijke omstandigheden in verband met de openbare veiligheid moet worden gehandhaafd.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.