Hof van Cassatie: Arrest van 20 December 1977 (België). RG 197

Date :
20-12-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771220-1
Numéro de rôle :
197

Résumé :

Wanneer de raadkamer een verdachte naar het vonnisgerecht of de onderzoeksrechter een minderjarige naar de jeugdrechtbank verwezen heeft, kan het openbaar ministerie wegens dezelfde feiten rechtstreeks voor het vonnisgerecht andere personen dagen dan die welke bij de beschikking zijn verwezen en aan wie tijdens het onderzoek niets is ten laste gelegd (1). ( Art. 49 wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.