Hof van Cassatie: Arrest van 20 Februari 1978 (België)

Date :
20-02-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780220-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een dienstplichtige om uitstel vraagt als kostwinner van zijn moeder en het militierechtscollege vaststelt dat zijn moeder sedert het indienen van de aanvraag overleden is, heeft die aanvraag geen bestaansreden meer. ( Art. 10, par. 1, 1°, gecoörd. dienstplichtwetten. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.