Hof van Cassatie: Arrest van 20 Juli 1973 (België)

Date :
20-07-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730720-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet ontvankelijk tot staving van een voorziening tegen een arrest, waarbij een verzet niet ontvankelijk wordt verklaard omdat het te laat is gedaan, zijn de middelen die enkel betrekking hebben op het vooronderzoek, de verwijzingsbeschikking, de rechtspleging voor de feitenrechters, het beroepen vonnis en het verstekarrest.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.