Hof van Cassatie: Arrest van 20 Juli 1978 (België)

Date :
20-07-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780720-2
Numéro de rôle :

Résumé :

De beslissing die de terbeschikkingstelling van de regering beveelt in een geval waarin deze maatregel door de wet niet geboden wordt, moet concreet en nauwkeurig de redenen opgeven waarom de rechter geoordeeld heeft van de hem door de wet geboden mogelijkheid gebruik te moeten maken. (Artt. 23 en 24 Wet tot bescherming van de maatschappij.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.