Hof van Cassatie: Arrest van 20 Juni 1969 (België)

Date :
20-06-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19690620-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Alleen de rechtbank van koophandel van de plaats waar de lener zijn woonplaats heeft en niet die van de plaats waar het orderbriefje ondertekend werd, is bevoegd om kennis te nemen van de betwistingen nopens een financieringscontract, als de oorzaak van de hoofdvordering niet ligt in het door de verweerder ondertekend orderbriefje, doch in het financieringscontract, daar de bevoegdheid in dat geval vastgesteld wordt door de aard van de verbintenissen waarop de rechtsvorderingen zijn gegrond.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.