Hof van Cassatie: Arrest van 20 Juni 1973 (België). RG 1596

Date :
20-06-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730620-9
Numéro de rôle :
1596

Résumé :

In geval van wijziging van een wettelijke bepaling tot vaststelling van de berekeningswijze van de vergoedingen verschuldigd ingevolge een arbeidsongeschiktheid, past het de nieuwe wet toe te passen, niet alleen op de vergoedingen verschuldigd om reden van een ongeval overkomen na de inwerkingtreding van deze wet, doch eveneens op de vergoedingen verschuldigd om reden van de gevolgen van een vroeger ongeval, die zich na deze inwerkingtreding voordoen of uitstrekken, tenzij de vergoeding op het tijdstip van deze laatste, definitief bepaald is.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.