Hof van Cassatie: Arrest van 20 Maart 1967 (België)

Date :
20-03-1967
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19670320-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Het hof van beroep dat niet bevolen heeft dat de beklaagde in persoon zou verschijnen, overeenkomstig alinéa 3 van artikel 185 van het Wetboek van strafvordering, kan niet wettelijk bij verstek uitspraak doen ten opzichte van de beklaagde, die gebruik gemaakt heeft van het recht zich door een advocaat, houder der stukken, te laten vertegenwoordigen, waartoe hij gerechtigd is krachtens bedoeld artikel 185, gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 16 februari 1961, bepaling welke door artikel 211 van hetzelfde wetboek toepasselijk wordt gemaakt in strafzaken op het onderzoek van de voor het hof van beroep gebrachte zaken, onder meer in zaken betreffende wanbedrijven waarop geen hoofdgevangenisstraf is gesteld.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.