Hof van Cassatie: Arrest van 20 Oktober 1967 (België)

Date :
20-10-1967
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19671020-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Het slachtoffer van een arbeidsongeval, voorzien in de wetten gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 28 september 1931, heeft niet de keuze van dokter, van apotheker en van verplegingsdienst indien het bedrijfshoofd of de verzekeraar uitsluitend te zijnen laste een dienst van medische, farmaceutische en verplegingszorgen heeft ingesteld en daarvan melding heeft gemaakt in het werkhuisreglement of dezelve in een bijzonder beding van de arbeidsovereenkomst is voorzien. (Gecoördineerde wetten van 28 september 1931, art. 3, lid 2; wet van 17 juli 1957, art. 1.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.