Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1968 (België)

Date :
20-09-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680920-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Het arrest dat vaststelt dat de belastingplichtige stelselmatig te laat de nodige inlichtingen heeft verstrekt voor het vestigen van de aanslagen en dat die inlichtingen onjuist zijn gebleken ingevolge het administratief onderzoek, beslist aldus impliciet dat de aangifte van de belastingplichtige onvolledig en onjuist was en dat die onjuistheden niet het gevolg zijn van een dwaling, maar van een opzet, aldus het bedrog releverend en de toepassing van de buitengewone termijn van vijf jaar, bepaald bij artikel 74 van de gecoördineerde wetten, wettelijk rechtvaardigend.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.