Hof van Cassatie: Arrest van 20 September 1977 (België)

Date :
20-09-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770920-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De rechter die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd, kan op het ogenblik van de uitspraak alleen worden vervangen door een andere rechter die de voorzitter van het gerecht heeft aangewezen (1). ( Ger. W., art. 779, tweede lid. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.