Hof van Cassatie: Arrest van 21 Februari 1979 (België)

Date :
21-02-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790221-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Noch uit art. 335 Sv. noch uit enige andere wettelijke bepaling blijkt dat de voorzitter van het Hof van Assisen de beschuldigde niet meer mag ondervragen na de replieken en vóór het sluiten van de debatten.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.