Hof van Cassatie: Arrest van 21 Januari 1972 (België)

Date :
21-01-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720121-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De raad van de Orde van architecten is niet alleen bevoegd om de bij artikel 21 van de wet van 26 juni 1963 bepaalde tuchtstraffen uit te spreken, wanneer een lid van de Orde schuldig bevonden wordt aan een tekortkoming in zijn plichten, maar ook om individuele maatregelen te bevelen die niet het karakter hebben van een tuchtstraf, ten einde een overtreding van de voorschriften van de plichtenleer te voorkomen of daaraan een einde te maken. ( Wet van 26 juni 1963, art. 19, 20, 21 en 31. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.