Hof van Cassatie: Arrest van 21 Mei 1974 (België)

Date :
21-05-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740521-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Hij die in een openbare plaats in staat van dronkenschap wordt aangetroffen, kan wegens een eerste overtreding slechts met een geldboete van ten hoogste 25 frank worden gestraft. ( Art. 1 besluitwet van 14 november 1939. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.