Hof van Cassatie: Arrest van 21 November 1972 (België)

Date :
21-11-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721121-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet regelmatig gemotiveerd is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beschikking van de raadkamer tot internering van de beklaagde bevestigt, door enkel het hoger beroep ontvankelijk, doch niet gegrond te verklaren. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.