Hof van Cassatie: Arrest van 21 Oktober 1986 (België). RG 9937

Date :
21-10-1986
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19861021-14
Numéro de rôle :
9937

Résumé :

Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld en de betekening van de veroordelende beslissing niet aan de persoon is gedaan, kan hij in verzet komen ten laatste de vijftiende dag die volgt op de dag waarop hem de beslissing werd betekend, zonder dat hij noodzakelijk kennis heeft genomen van de inhoud van de akte van betekening of van de betekende beslissing. ( Art. 187, Wetboek van Strafvordering. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.