Hof van Cassatie: Arrest van 22 Augustus 1973 (België)

Date :
22-08-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730822-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de advocaat van de geïnterneerde tijdig kennis heeft gekregen van de zitting waarop de commissie tot bescherming van de maatschappij uitspraak moet doen over de aanvraag tot invrijheidstelling van de geïnterneerde, verhindert de afwezigheid van deze advocaat, zonder rechtvaardiging voor een wettig beletsel, niet de zaak te onderzoeken en uitspraak te doen na de geïnterneerde te hebben gehoord. ( Wet tot bescherming van de maatschappij, art. 16 en 18. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.