Hof van Cassatie: Arrest van 22 December 1969 (België)

Date :
22-12-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19691222-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De geldboete wegens weigering de ademtest te laten verrichten in een der gevallen omschreven bij artikel 59, alinéa 1, van de wet op de politie van het wegverkeer mag, indien het misdrijf is gepleegd in staat van herhaling waarvan sprake in artikel 36, lid 1, van deze wet, niet minder bedragen dan 200 frank.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.