Hof van Cassatie: Arrest van 22 Februari 1979 (België)

Date :
22-02-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790222-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie dat een middel van niet-ontvankelijkheid ambtshalve opwerpt tegen een cassatieberoep in burgerlijke zaken moet daarvan vooraf bij gerechtsbrief kennis geven aan de advocaten van de partijen. ( Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek ).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.