Hof van Cassatie: Arrest van 22 Januari 1973 (België)

Date :
22-01-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730122-6
Numéro de rôle :

Résumé :

Wordt een vonnis vernietigd, wegens de onwettelijkheid van de beslissing waarbij aan de veroordeelde uitstel wordt verleend voor de tenuitvoerlegging van de volledige straf of van een gedeelte ervan, dan geldt de cassatie voor geheel de veroordeling. ( Impliciete oplossing. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.