Hof van Cassatie: Arrest van 22 Januari 1974 (België)

Date :
22-01-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740122-13
Numéro de rôle :

Résumé :

Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande omkleedt de rechter de schuldigverklaring van de beklaagde regelmatig met redenen door vast te stellen dat de in de bewoordingen van de wet omschreven feiten bewezen zijn. ( Art. 97 Grondwet. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.