Hof van Cassatie: Arrest van 22 Januari 1979 (België)

Date :
22-01-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790122-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet moet de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden beoordeeld ten aanzien van alle beroepen die de getroffene op regelmatige wijze nog zou kunnen uitoefenen en niet uitsluitend ten aanzien van het beroep dat hij op het ogenblik van het ongeval uitoefende <1>. (Artt. 1 en 24, eerste lid, Arbeidsongevallenwet.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.