Hof van Cassatie: Arrest van 22 Januari 1981 (België). RG 6085

Date :
22-01-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810122-9
Numéro de rôle :
6085

Résumé :

Uit de enkele omstandigheid dat een directeur van een naamloze vennootschap, die geen beheerder van die vennootschap is, geen andere werkzaamheden uitoefent dan die van gemachtigde voor het dagelijks bestuur, kan niet worden afgeleid dat het contract tussen hem en de vennootschap geen arbeidsovereenkomst voor bedienden is.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.