Hof van Cassatie: Arrest van 22 Juli 1975 (België)

Date :
22-07-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750722-2
Numéro de rôle :

Résumé :

De militiegerechten oordelen op onaantastbare wijze over de uitzonderlijke redenen door de dienstplichtige aangevoerd tot opheffing van het verval van een te laat ingediende aanvraag om uitstel of vrijlating van dienst op morele grond. ( Art. 20, par. 3, gecoörd. dienstplichtwetten van 30 april 1962. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.