Hof van Cassatie: Arrest van 22 Juni 1970 (België)

Date :
22-06-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700622-11
Numéro de rôle :

Résumé :

Spreekt een beslissing van de gemengde raad van beroep van de Orde van apothekers een enkele tuchtstraf uit wegens twee tekortkomingen in de beroepsplichtenleer, dan is niet ontvankelijk de eis tot cassatie gegrond op een middel dat enkel betrekking heeft op de tweede tekortkoming, terwijl de uitgesproken straf wettelijk verantwoord blijft door de eerste.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.