Hof van Cassatie: Arrest van 22 Juni 1970 (België)

Date :
22-06-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700622-8
Numéro de rôle :

Résumé :

Vóór de eindbeslissing is in haar geheel niet ontvankelijk de voorziening tegen een arrest dat, zonder uitspraak te doen over een betwisting inzake bevoegdheid, eensdeels de beklaagde ertoe veroordeelt aan het slachtoffer een definitief vastgestelde vergoeding en een provisionele vergoeding te betalen, voor het overige een onderzoeksmaatregel beveelt, anderdeels de beklaagde ertoe veroordeelt aan de werkgever van het slachtoffer een definitief vastgesteld bedrag te betalen, aan de werkgever akte verleent van de raming zijner rechtsvordering en zegt dat hij ter verdere behandeling van de zaak andere bedragen mag vorderen. ( Wetb. van strafv., art. 416. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.