Hof van Cassatie: Arrest van 22 November 1972 (België)

Date :
22-11-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721122-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Artikel 12, 2, van e wet van 10 maart 1900 betreffende de arbeidsovereenkomst, naar luid waarvan de arbeider die op het ogenblik dat hij zich op het werk meldt, buiten het geval van staking, recht heeft op zijn normaal loon, wanneer hij wegens een oorzaak onafhankelijk van zijn wil hetzij met het werk niet kan beginnen, hoewel hij zich normaal naar het werk heeft begeven, hetzij het werk waaraan hij bezig is niet kan voortzetten, geldt slechts voor het geval dat de uitvoering van de overeenkomst geschorst is; het is niet toepasselijk, met name, wanneer het ondernemingshoofd de overeenkomst beëindigt onder de omstandigheden van artikel 22 van dezelfde wet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.