Hof van Cassatie: Arrest van 22 September 1975 (België)

Date :
22-09-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750922-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling een verdachte wegens als wanbedrijven omschreven feiten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard omdat een van de feiten ook een niet gecorrectionaliseerde misdaad is en de andere misdrijven samenhangend zijn, vernietigt het Hof, het rechtsgebied regelende, de beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling, zo beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en de beslissing waarbij de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard schijnbaar gegrond is (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.