Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 1981 (België). RG 6465

Date :
23-04-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810423-1
Numéro de rôle :
6465

Résumé :

Niet regelmatig gemotiveerd is het arrest dat, op de conclusie ten betoge dat met toepassing van art. 1341 B.W. het bewijs van het verhuren van materiaal schriftelijk moet worden geleverd, enkel zegt dat het voor zichzelf spreekt dat, zo de eigenaar van dat materiaal toeliet dat de andere partij het gebruikte, deze terbeschikkingstelling niet gratis gebeurde <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.