Hof van Cassatie: Arrest van 23 December 1977 (België)

Date :
23-12-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771223-9
Numéro de rôle :

Résumé :

Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat in een overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wordt vastgelegd dat de verzekeraar m.b.t. de aan het slachtoffer betaalde vergoedingen, recht op verhaal heeft tegen de verzekerde, indien de bestuurder van het voertuig zich bij het veroorzaken van de schade in staat van dronkenschap bevindt, welke staat in de overeenkomst wordt omschreven als de omstandigheid dat uit het " door de verbaliserende overheid " bevolen medisch onderzoek blijkt dat het alcoholgehalte in het bloed 1,5 pro mille overtreft op het ogenblik van de feiten (2). ( Art. 1134 B. W.; artt. 11 tweede lid, en 21 wet van 1 juli 1956. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.