Hof van Cassatie: Arrest van 23 Februari 1968 (België)

Date :
23-02-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680223-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Daar in artikel 25 van de besluitwet van 2 december 1946 betreffende de stedebouw bepaald wordt dat, in de gevallen die het bedoelt, er gehandeld wordt volgens de artikelen 2 tot 9 van de wet van 3 januari 1934, is ontvankelijk het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 3, 4, 7 en 8 van de wet van 3 januari 1934 zonder zich ook te beroepen op de schending van artikel 25 van evenbedoelde besluitwet van 2 december 1946.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.