Hof van Cassatie: Arrest van 23 Juni 1969 (België)

Date :
23-06-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19690623-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet ontvankelijk, bij gebreke van belang, is de voorziening door een geïnterneerde ingesteld tegen de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingericht krachtens de wet van 1 juli 1964, die, zonder voorbehoud, de definitieve invrijheidstelling van een geïnterneerde beveelt.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.