Hof van Cassatie: Arrest van 23 Juni 1981 (België). RG 6761

Date :
23-06-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810623-1
Numéro de rôle :
6761

Résumé :

Wanneer de commissie tot bescherming van de maatschappij beslist over het verzoek van een inrichting tot bescherming van de maatschappij om een geïnterneerde te verwijderen, en beveelt dat deze in een andere inrichting wordt overgebracht, doet zij geen uitspraak over een verzoek tot invrijheidstelling; tegen zodanige beslissing, die louter een maatregel van uitvoering van de internering is, staat geen cassatieberoep open <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.