Hof van Cassatie: Arrest van 23 Mei 1984 (België). RG 3630

Date :
23-05-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840523-1
Numéro de rôle :
3630

Résumé :

Wanneer een misdaad of een wanbedrijf in de uitoefening van hun ambt wordt gepleegd door leden van een rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel of door magistraten van het openbaar ministerie bij die rechtbanken, mag die misdaad of dat wanbedrijf niet rechtstreeks bij het Hof worden aangegeven, als de feiten welke die misdaad of dat wanbedrijf opleveren, niet samenhangend zijn met een misdaad of een wanbedrijf die ten laste wordt gelegd hetzij aan een gehele rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of rechtbank van koophandel, hetzij individueel aan één of meer leden van de hoven van beroep, aan de procureurs-generaal of substituten bij die hoven. ( Artt. 483, 485 en 486 Sv. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.