Hof van Cassatie: Arrest van 23 September 1975 (België)

Date :
23-09-1975
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19750923-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is het middel dat kritiek oefent op een ten overvloede gegeven reden van de bestreden beslissing (3).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.