Hof van Cassatie: Arrest van 23 September 1977 (België)

Date :
23-09-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770923-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Dwaling van een partij ten gevolg van bedrog van de tegenpartij levert, althans wat de oorsprong en de gevolgen ervan betreft, geen dwaling op in de zin van artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.