Hof van Cassatie: Arrest van 24 December 1973 (België)

Date :
24-12-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731224-1
Numéro de rôle :

Résumé :

In artikel 8 van de jachtwet van 28 februari 1882 wordt met de woorden " tuigen geschikt om het wild te vangen of te doden " niet alleen bedoeld de tuigen die normaal dienen om het vangen of doden van het wild te vergemakkelijken, maar ook die welke normaal een andere bestemming hebben, maar door hun bezitter daaraan worden onttrokken om ze te gebruiken voor het vangen of doden van het wild, met uitzondering echter van de jachttuigen die de wet uitdrukkelijk vermeldt of die zij toelaat door het feit zelf dat zij toelaat te jagen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.