Hof van Cassatie: Arrest van 24 December 1973 (België)

Date :
24-12-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731224-7
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet ontvankelijk in strafzaken is de memorie die door de eiser, tot staving van de voorziening, minder dan acht dagen voor de terechtzitting ter griffie van het Hof is neergelegd. ( Art. 421bis, lid 1 Sv. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.