Hof van Cassatie: Arrest van 24 Februari 1969 (België)

Date :
24-02-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19690224-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De strafvordering voortvloeiend uit een overtreding van het wegverkeersreglement verjaart na een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de overtreding is gepleegd, behoudens tijdige stuiting of schorsing van de verjaring. (Wet van 1 augustus 1899, art. 7; wet van 17 april 1878, gewijzigd bij die van 30 mei 1961, art. 22 tot 25.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.